Tari merak berasal dari daerah?​

Tari merak berasal dari daerah?​

Jawaban:

Tari merak telah berasal pada daerah Bandung, Jawa Barat.

Pembahasan

Tari merak ini yaitu ialah salah satu bentuk kesenian yang telah terinspirasi dari burung merak dimana telah memiliki bulu yang indah yaitu seperti kostum yang telah digunakan oleh para penarinya tersebut. Tari merak ini juga ialah sebuah penggambaran atas tingkah laku seekor burung merak jantan yang telah mempunyai keindahan dari bulu ekor yang telah memikat perhatian orang-orang.

Tari merak ini sendiri telah diciptakan oleh Rd. Tjetje Somantri yaitu ialah pada tahun 1955. Gerakan dari tarian tersebut telah menjadi sebuah pengembangan atas gaya tari Sunda yang telah dikuasai oleh Tjetje. Penciptaan tarian ini pada mulanya ditujukan untuk dapat menghibur para delegasii di Konferensi Asia Afrika yang terdapat dalam acara resepsi di Bandung pada tahun 1955.

Gerakan tari merak sunda ini sendiri telah bermakna yaitu ialah sebagai salah satu perwujudan atas rasa kagum yang dimiliki terhadap sebuah keindahan dari burung merak yang terdapat dalam alam bebas. Tari merak ini pun dapat menjadi tarikan bagi para perempuan dengan cara mengenakan sebuah busana yang sangat estetis. glamor, eksotis, dan juga komposisi kinestetiknya. Maka dari itu, tari merak sunda ini telah mempunyai daya pikatnya sendiri kepada orang-orang yang menarikannya dan juga menontonnya.