Sikap permulaan guling lenting adalah

Sikap permulaan guling lenting adalah

Jawaban: 

Sikap permulaan berbaring telentang atau duduk selonjor, kedua kaki lurus dan rapat, kedua tangan di sisi badan.