Nilai x adalah…………..​

Nilai x adalah…………..​

Jawaban:

Jawab:

 

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Tarik garis tegak lurus diujung sudut x. Jadi ada 2 buah segitiga siku2.

Lihat segitiga yg bawahnya, ketiga sudutnya adalah siku2, 26 dan misalkan a.

a = 180 – 90 – 26 = 64°

 

Lihat segitiga yg atasnya. Ketiga sudutnya adalah, siku2, 36 dan misalkan b.

b = 180 – 90 – 36 = 54°

 

a, b dan x saling berpelurus.

a + b + x =180

x = 180 – 64 -54 = 180 – 118 =62°