Contoh biantara bahasa sunda pendek atau singkat

Contoh biantara bahasa sunda pendek atau singkat

Jawaban:

Yang sangat penting diperhatikan dalam biantara bahasa Sunda adalah penggunaan ragam bahasa Sunda secara tepat. Biantara adalah berbicara atau menyampaikan ungkapan hati di depan orang banyak yang naskahnya disusun sebelumnya secara baik dan rapi. Biantara artinya sama dengan pidato. Jadi, membuat contoh biantara bahasa Sunda adalah membuat contoh naskah pidato dalam bahasa Sunda dengan ragam bahasa Sunda yang tepat.

 

Pembahasan

 

Melihat jawaban atau contoh biantara yang sudah ada, contoh biantara tersebut secara umum dapat dimengerti dengan baik. Tetapi jika dilihat dari ragam bahasa yang digunakan, contoh biantara tersebut masih dapat diperbaiki, karena ragam bahasa yang digunakan tidak konsisten (ragam bahasa halus dicampur dengan bahasa kasar). Oleh sebab itu, di bawah ini adalah usulan perbaikan untuk contoh biantara bahasa Sunda yang sudah ada tersebut, dengan tema “hirup sehat” yang artinya hidup sehat :

 

Assalamualaikum Wr. Wb.,

 

Wilujeng enjing sadayana, bapa sareng ibu guru anu ku simkuring dipikahormat, sareng rerencangan sadayana anu ku simkuring dipikacinta.

 

Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT, anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulilah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat.

 

Pala wargi anu ku simkuring dipikahormat, dina ieu waktos simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit.

 

Ku margi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan salira atanapi ibak, maresihan kuku, nyikat waos anu rutin, eta conto anu disebat hirup anu sehat. Conto anu sanesna, miceun runtah kana tempatna, nyiduh ulah dimana wae, batuk atanapi bersin kedah nutupan baham.

 

Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Beresih teh hartosna beresih sucina urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mikacinta kana kaberesihan supados manah urang oge suci sareng beresih.

 

Pala hadirin sadayana, rupina dicekapkeun sakitu anu kapihatur, kirang langkungna mugi tiasa dihapunten.

 

Wassalamualaikum Wr. Wb.