ASEAN didahului dengan adanya deklarasi Bangkok yang diadakan di negara…..

ASEAN didahului dengan adanya deklarasi Bangkok yang diadakan di negara…..

Jawaban:

ASEAN atau yang memiliki kepanjangan Association of Southeast Asian Nations sendiri didahului dengan adanya deklarasi Bangkok yang diadakan di negara Thailand.

 

Pembahasan

ASEAN atau yang memiliki kepanjangan Association of Southeast Asian Nations ialah suatu organisasi di asia tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, negara Thailand. Pendirian organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations ini sendiri di bentuk dengan tujuan tujuan untuk membahas mengenai politik dan ekonomi antar negara ASEAN.

Berikut ini beberapa negara serta tokoh perwakilan sebagai pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yang mana di antaranya ialah:

  1. Indonesia, yang mana perwakilannya sendiri ialah Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia.
  2. Malaysia, yang mana perwakilannya sendiri ialah Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia.
  3. Singapura, yang mana perwakilannya sendiri ialah Sinnathamby Rajaratnam sebagai Menteri Luar Negeri Singapura.
  4. Filipina, yang mana perwakilannya sendiri ialah Narciso Ramos sebagai Menteri Luar Negeri Filipina.
  5. Thailand, yang mana perwakilannya sendiri ialah Thanat Koman sebagai Menteri Luar Negeri Thailand.

Berikut ini beberapa latar belakang atau faktor pendorong kerjasama antar negara asean, yang mana di antaranya ialah:

  • Persamaan Geografis.
  • Persamaan Budaya.
  • Persamaan Kepentingan.
  • Persamaan Nasib.