Apa itu yang dimaksud dengan kode 24434?

Apa itu yang dimaksud dengan kode 24434?

Jawaban:

 Kode 24434 adalah kode yang mewakilkan jumlah rakaat pada setiap salat fardhu yaitu subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya.

 

Pembahasan

Dengan seiring perkembangan zaman, banyak para mubalig yang mensyiarkan dakwah dikemas dengan cara-cara unik dan menarik, sehingga diharapkan mampu mensyiarkan dakwah agamannya lebih luas lagi dan terkenang di hati para jamaah.

Salah satu cara unik yang dilakukan adalah membuat kode unik 24434. Kode 24434 adalah kode yang mewakilkan jumlah rakaat pada setiap salat fardhu yaitu subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya.

  • Angka 2, mewakili 2 Rakaat untuk Shalat Subuh.
  • Angka 4, mewakili 4 Rakaat untuk Shalat Dzuhur.
  • Angka 4, mewakili 4 Rakaat untuk Shalat Ashar.
  • Angka 3, mewakili 3 Rakaat untuk Shalat Maghrib.
  • Angka 4, mewakili 4 Rakaat untuk Shalat Isya.