1. Inti atom terdiri atas…

1. Inti atom terdiri atas…
a. proton dan elektron
b. proton dan neutron
c. neutron dan elektron
d. proton, neutron, dan elektron

2. Benda X bermuatan positif dan benda Y bermuatan negatif. Jika kedua benda saling berdekatan maka…
a. benda X dan Y akan tarik-menarik
b. benda X dan Y akan tolak-menolak
c. benda X menolak benda Y
d. benda X dan Y tidak terjadi interaksi

3. Kaca yang semula netral setelah digosok dengan kain sutra akan…
a. kekurangan elektron
b. kelebihan elektron
c. mempunyai jumlah elektron dan proton sama
d. kekurangan neutron

4. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah..
a. balon menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut
b. bulu badan tertarik oleh pakaian yang baru saja diseterika
c. kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan
d. ujung sisir mampu menarik serpihan kertas setelah digunakan untuk bersisir

5. Ada di atas ( foto )

6. Alat yang digunakan untuk menimbulkan muatan listrik yang besar disebut…
a. dinamo
b. generator
c. transformator
d. generator Van de Graff

7. Sebatang kaca bermuatan positif didekatkan kepala elektroskop yang bermuatan negatif. Pada elektroskop terjadi…
a. daun elektroskop bertambah mekar
b. dsun elektroskop munguncup
c. dinding elektroskop bermuatan positif
d. bunga api terbentuk antara batang kaca dengan kepala elektroskop

8. Salah satu faktor yang memengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah…
a. jarak kedua muatan
b. jenis kedua muatan
c. arah kedua muatan
d. bentuk kedua muatan

9. awan-awan di langit dapat bermuatan listrik, karena….
a. awan menerima muatan dari lapisan ionosfer
b. awan menerima muatan dari partikel-partikel udara di sekitarnya
c. partikel-partikel awan bergesekan dengan partikel udara
d. uap air yang mengalami kondensasi membentuk awan bermuatan

10. Pernyataan berikut yang tidak menerangkan muatan listrik statis dengan benar adalah….
a. bahan yang netral memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama
b. muatan listrik statis tidak dapat mengalir secara bebas
c. bahan netral yang kehilangan elektron akan bermuatan negatif
d. pemindahan elektron terjadi pada benda netrak yang digosok

Jawaban:

1. Inti atom terdiri atas…

b. proton dan neutron  

2. Benda X bermuatan positif dan benda Y bermuatan negatif. Jika kedua benda saling berdekatan maka…

a. benda X dan Y akan tarik-menarik

3. Kaca yang semula netral setelah digosok dengan kain sutra akan…

a. kekurangan elektron

4. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah..

c. kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan

5. Ada di atas ( foto ), Jawaban: D

6. Alat yang digunakan untuk menimbulkan muatan listrik yang besar disebut…

d. generator Van de Graff

7. Sebatang kaca bermuatan positif didekatkan kepala elektroskop yang bermuatan negatif. Pada elektroskop terjadi…

b. daun elektroskop munguncup

8. Salah satu faktor yang memengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah…

a. jarak kedua muatan

9. Awan-awan di langit dapat bermuatan listrik, karena….

c. partikel-partikel awan bergesekan dengan partikel udara

10. Pernyataan berikut yang tidak menerangkan muatan listrik statis dengan benar adalah….

c. bahan netral yang kehilangan elektron akan bermuatan negatif  

 

Pembahasan:

1. Inti Atom

Atom merupakan suatu satuan dasar materi, yang terdiri atas inti atom, dan awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral.

 

2. Benda bermuatan berlawanan yang didekatkan

Benda yang mempunyai muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain, sebaliknya benda yang mempunyai muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik.

 

3. Kaca dan Kain Sutera

Kaca dan Kain Sutera: elektron dari kaca pindah ke kain sutera, sehingga menyebabkan kaca bermuatan positif, sedangkan kain sutera bermuatan negatif

 

4. Listrik Statis

Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap (statis), ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda.  Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Listrik statis tidak bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lain atau hanya bisa ada sekejap pada suatu tempat, berbeda dengan Listrik dinamis.

Listrik statis adalah fenomena fisika yang menunjukkan adanya interaksi antara benda bermuatan listrik. Muatan listrik bisa negatif atau positif. Dua benda yang saling digosokkan akan mengalirkan muatan listrik dari satu benda ke benda lainnya. Benda yang kelebihan muatan listrik disebut dengan muatan positif, sedangkan benda yang kekurangan muatan listrik disebut dengan muatan negatif.

 

5. Kaca (Fibroglass) dan Ebonit

Kaca dan Kain Sutera: elektron dari kaca pindah ke kain sutera

Ebonit dan Kain Wol: elektron dari kain wol pindah ke ebonit

Kaca (bermuatan positif), dan Ebonit (bermuatan negatif) akan saling tarik menarik

 

6. Generator Van De Graaf

Generator Van de Graaff merupakan mesin listrik statik yang menghasilkan tegangan DC yang sangat tinggi, yaitu dengan cara mengumpulkan muatan listrik dan menyimpannya pada permukaan bola logam berongga (hollow spherical).

 

7. Kaca Bermuatan Positif dan Elektroskop Bermuatan Negatif

Elektroskop adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Sehingga, fungsi elektroskop adalah mengetahui jenis muatan suatu benda. Untuk dapat menentukan jenis muatan benda, harus dilakukan pemisahan muatan dengan cara konduksi, sehingga elektroskop menjadi bermuatan.

Jika sebuah elektroskop dikonduksi sehingga bermuatan negatif. Kondisi yang dapat terjadi saat benda bermuatan didekatkan pada bola logam adalah sebagai berikut:

  1. Jika benda bermuatan negatif didekatkan pada logam: elektron akan turun menuju daun kaki sehingga kedua daun kaki akan semakin saling menjauh.
  2. Jika benda bermuatan positif didekatkan pada bola logam: elektron akan tertarik dari daun kaki menuju bola logam sehingga kedua daun elektroskop akan saling mendekat.

8. Gaya Coulomb

Berdasarkan rumus Gaya Coulomb, Gaya Coulombi dipengaruhi oleh muatan listrik, dan jarak antar muatan

 

9. Muatan Listrik Awan

Petir adalah bukti adanya muatan listrik pada awan. Petir terbentuk dari awan Comonolimbous. Di dalam awan tersebut, terdapat partikel bermuatan positif (+) dan negatif (-). Partikel yang positif tersebut berkumpul di atas, dan negatif berkumpul di bawah. Kemudian partikel awan tersebut saling bergesekan dengan partikel udara, sehingga jika energi listriknya cukup maka akan dilepaskan dalam bentuk petir.

 

10. Pembahasan seperti nomor 4